Aangeboden activiteiten

– WANDELGROEPEN (lokale vrijwilligers)

– PRAATGROEPEN suïcidale gedachten en/of overlevers) (ervaringsdeskundigen suïcidaliteit)

– ROUWVERWERKINGSGROEPEN NABESTAANDEN ( Ellen van Lith)

– HERSTELCURSUSSEN (BIJ VOLDOENDE ANIMO)

– Voorlichtingen en seminars thema Suïcidaliteit (Jolanda Burgman)

– CREATIEVE THERAPIE i.s.m. MET Atelier de Knopendoos Mirjam Klunder en/of lokale vrijwilligers