Groepsregels

Binnen onze Facebook groep hebben wij een aantal groepsregels. Deze zijn bedoeld om een goede, herstelgerichte sfeer te hanteren.
Hieronder staan onze groepsregels nogmaals vermeld;

 1. Bespreken van middelen/manieren van een poging zijn verboden.
  Voor de algemene veiligheid is het niet toegestaan te bespreken hoe of met welk middel iemand een poging heeft ondernomen. Dit geldt voor Berichten, Comments en PB.
  Ook worden alleen mensen geaccepteerd die daadwerkelijk met hun herstel aan de slag willen gaan.
  Namen van middelen en medicijnen mogen NOOIT genoemd worden! Alleen algemene termen.
 1. Schrijf niet over het uitvoeren van een poging.
  Het is niet toegestaan te schrijven over het uitvoeren van een poging. Hiervoor hebben wij een ACUTE HULP lijst onder UITGELICHT. Raadplaag die om te zien welke stappen je kunt ondernemen.
 1. Herstel staat centraal.
  Het herstelproces van een ieder is uniek, maar voor iedereen zwaar. Graag respectvol omgaan met ieders fase in dit herstel. Voer ook geen discussies.
 1. TRIGGERWARNING verplicht bij extremiteiten.
  Bij extreme situaties en verhalen moet er een TRIGGERWARNING geplaatst te worden boven dit bericht. Begin je bericht met “TRIGGERWARNING”, daaronder vermeld waarvoor en dan 5 regels met een punt of streepje.
  Hierbij attenderen we erop dat trigger verhalen praktisch niet meer worden toegestaan omdat ons platform zich richt op herstel voor mensen NA een poging en hulp willen in hun herstel en hier ook open voor staan.
 1. Pas op voor bedriegers, criminelen en chantage.
  Helaas is internet een gewilde manier van criminelen om mensen te bedriegen. Sommigen lokken je naar groepen met foute bedoelingen. Let op wat je met wie bespreekt. Leden is dit al overkomen!
  Wissel geen privé gegevens uit!
 1. Pas op met vriendschapsverzoeken aannemen.
  In het verleden is gebleken dat leden in paniek tijdens een poging PB sturen. Hierdoor zijn leden direct betrokken geraakt bij een poging.
  Daarbij kunnen leden/ mensen ook verkeerde bedoelingen hebben met je Facebook.
 1. Actuele suïcide crises kunnen niet geholpen worden.
  We zijn een lotgenoten steungroep en richten ons op mensen in herstel NA een suïcidepoging. Ook naasten en nabestaanden zijn welkom.
  We nemen alleen leden aan die met hun herstel bezig zijn of willen gaan en daar ondersteuning bij nodig hebben.
 1. Bel geen alarmnummers voor anderen!
  Het bellen van alarmnummers of uitwisselen van adressen en telefoonnummers is niet toegestaan! We volgen hierin het voorbeeld van 113 Zelfmoordpreventie.
  De betreffende persoon is zelf verantwoordelijk voor het inschakelen van hulp of een naaste.
  Wij stellen ons dan ook niet aansprakelijk voor incidenten met consequenties. U bent lid op eigen risico!
 1. Plaats geen promoties of spam.
  Geeft deze groep meer dan je neemt. Zelfpromotie, spam en irrelevante links zijn niet toegestaan.
  Mocht je toch iets willen delen, bespreek dit dan met het Beheer.
 1. Privégegevens uitwisselen is niet toegestaan.
  Vanwege veiligheidsoverwegingen is het uitwisselen van privégegevens niet toegestaan!