Missie en visie

De op 24 januari 2021 opgerichte Facebook-pagina Nazorg en herstel na Zelfmoordpoging heeft geleid tot de stichting ‘Nazorg en Herstel’, sinds 4 oktober 2021. De stichting heeft als missie om een ieder op te vangen die te maken heeft gekregen met het onderwerp suïcide. Dat kan zijn de gedachten aan, een poging, naasten of nabestaanden van een suïcide(poging). Dit doet de stichting vanuit de visie om een veilige plek te creëren voor nazorg en herstel voor alle lotgenoten die in aanraking zijn gekomen met suïcide(pogingen) en/of gedachten.