Nog 4 dagen: teken de petitie ‘Stop bezuinigingen op de jeugdzorg’

Op dinsdag 17 mei biedt MIND zijn petitie tegen de bezuinigingen op de jeugdzorg aan de regeringspartijen aan. Al meer dan 11.000 mensen hebben de petitie getekend. Help de komende dagen mee om meer dan 15.000 handtekeningen te bereiken en teken de petitie! 

Op 15 februari stemde de Eerste Kamer voor de motie van Groenlinks om bezuinigingen op de jeugdzorg los te laten! Maar daarmee zijn we er nog niet. De motie is niet bindend en het kabinet kan deze naast zich neerleggen. MIND, jongeren, ouders, cliënten, naasten, professionals, zorgaanbieders en andere betrokkenen bij de jeugdzorg vinden het onaanvaardbaar dat het nieuwe kabinet voornemens is de bezuinigen op de jeugdzorg in stand te houden en hierbij een eigen bijdrage en inkorten van de behandelduur overweegt.
Het zal ernstige gevolgen hebben voor kinderen en jongeren in kwetsbare situaties. MIND is daarom een petitie gestart, die inmiddels al door meer dan 11.000 mensen ondertekend is.  
 
De toegankelijkheid en kwaliteit van zorg komen onder druk te staan. Door een gedwongen eigen bijdrage zullen gezinnen met minder financiële draagkracht noodgedwongen de zorg mijden, en door het inkorten van de behandelduur komt de kwaliteit van zorg onder druk te staan. Wachttijden in de jeugd-ggz gaan verder oplopen, wat leidt tot meer crisissituaties en gedwongen opnames. Meer kinderen en jongeren zullen opgroeien in onveiligheid en in toenemende mate ernstig psychisch lijden. Het aantal suïcides onder jongeren kan verder oplopen. En het risico op achterstand of uitval op school ligt op de loer.

We hebben in Nederland een grote opgave om de jeugdzorg te vernieuwen. Dit zien we terug in vele cijfers, zoals de hoge druk op de acute zorg ten gevolge van ernstige eetstoornissen en suïcidaliteit, de wachtlijsten in de jeugd-ggz en de hoeveelheid uithuisplaatsingen. De transitie van de Jeugdwet is een monsterklus, waarin we juíst moeten investeren. Doen we dit niet, dan zal de zwaardere en complexe zorg alleen maar toenemen. En worden onze kinderen en jongeren het kind van de rekening.

Gepubliceerd op: vrijdag mei 13, 2022