Partners

Natuurlijk doen wij dit niet alleen……..

De Derde Boom te Utrecht en Gelderland

Ellen van Lith
“Je bent weduwe of weduwnaar geworden om dat je partner is overleden door zelfdoding. In één harde klap werd je leven volledig overhoop gegooid. Zelfmoord, zelfdoding, suïcide, buitenzichzelfdoding; allemaal benamingen voor een onherroepelijke daad van jouw partner.

“En altijd is het zo geweest dat de Liefde haar eigen diepte niet kent dan op het uur van de scheiding” Kahlil Gibran

En nu moet jij verder met al je emoties die nu elk uur van de dag beheersen. En hoe dan?
Jij bent de laatste geweest met wie hij of zij contact heeft gehad. In je hoofd speel je dat gesprek steeds weer af of je leest het app-je telkens weer. Je voelt je schuldig. Je blijft jezelf afvragen: ‘had ik deze zelfdoding kunnen voorkomen?’ Wat had je kunnen doen?
Je raakt de beelden van dat fatale moment maar niet kwijt. Je wordt geplaagd door flashbacks? Daar wil je van af!
Je hebt het gevoel dat je bezig bent te overleven. Je staat in de ‘overlevingsstand’. Je bent uitgeput. Je wilt weer energie!”

Website: www.rouw-ondersteuning.nl
Email: [email protected]
Telefoon: +31 6 14267718

Eigenwijze Saskia te Almere

Saskia Schurmann
“EigenWijze Saskia adviseert vanuit mensperspectief, sociaal domein breed, overheden, (in)formele zorg organisaties en maatschappelijke instellingen in de Zorg en Welzijn sector, met GGZ als aandachtsgebied.
Onafhankelijk, vanuit samenwerking, talent en een positieve (originele) kijk. Expertise in o.a. Wet Verplichte GGZ, onafhankelijke cliëntondersteuning, (her)inrichten en ondersteunen van cliëntenraden. Deelt ervaring en lef door interactieve en originele presentaties en/of dialooggesprekken, waarin (voelbaar) zichtbaar wordt gemaakt hoe je beperkingen “om kan denken” in talenten.
EigenWijze Saskia is gevestigd in Almere en ondersteunt bedrijven, organisaties, overheid en maatschappelijke instellingen met creatieve, inspirerende en opvallende activiteiten.”

Website: https://eigenwijzesaskia.nl/

Het Filosofietje

Sofie Deblauwe
“Het FILOSOFIETJE: Coaching op maat !!!

Lig je met jezelf in de knoop?
Nemen bepaalde mensen teveel energie ?
Is het leven een opgave ?
Ben je triestig over bepaalde zaken in je leven ?
Dan ga ik samen met je op stap…..”

Telefoon: +32 471 11 27 28

Innerlijk sterk

Petra Ferweda
“Een belangrijke reden om mijn eigen praktijk voor rouw- en verliesbegeleiding op te richten was mijn persoonlijke ervaring met rouw. Ik heb in mijn eigen leven ervaren hoe diep en alles veranderend een ervaring met rouw kan zijn.”

Website: https://innerlijksterk.nl/

Leven na Zelfdoding

Antwan Wiersma
“Na het verlies van een dierbare aan zelfdoding besloten zij beiden een steentje bij te dragen om mensen te helpen die met zelfdoding geconfronteerd worden. En met de hoop dat deze hulp uiteindelijk zou bijdragen aan suïcidepreventie. Antwan nam het initiatief voor stichting Aurora om zijn ervaring in te zetten voor betere hulpverlening.
Het platform Leven Na Zelfdoding is tot stand gekomen nadat we constateerden dat actuele informatie en passende hulpverlening aan nabestaanden na zelfdoding wel degelijk voor handen is, maar deze nog zeer versnipperd, onzichtbaar en slecht bereikbaar is voor nabestaanden. Samen willen we meer zichtbaarheid geven aan het onderwerp, zodat we andere nabestaanden inspireren en tot steun kunnen zijn in het oppakken van hun leven na zelfdoding.”

Website: https://levennazelfdoding.nl/

Mind

Steven Makkink
“Steven Makkink is stafmedewerker Vereniging en al sinds 2008 een vertrouwd gezicht bij MIND Landelijk Platform. Zijn drive is om mensen en organisaties te faciliteren zodat een ieder gehoord wordt.

Heb je vragen, ideeën, aandachtspunten?
Neem contact op met Lieke of Steven”

Website: https://mindplatform.nl/
Email: [email protected] of [email protected]

Plezier in leven

Kitty Peeters-Wolf
“De praktijk voor coaching en therapie
Ieder individu is een samenvoeging van lichaam ziel en psyche.
zorg dat de balans in deze driehoek klopt dan is het leven een feest.”

Website: https://www.plezierinleven.nl/

Suïcide preventie centrum

Koos de Boed
“Zie je het niet meer zitten? Ben je bang voor je eigen gedachten? Denk je dat je de enige bent? Een depressie, suïcidepoging, de nodige medicatie en hulpverlening later is hij nu werkzaam als ervaringsdeskundige in de geestelijke gezondheidszorg.”

Website: https://www.suicidepreventiecentrum.nl/

Personal Ear

Personal Ear is een hulpinstantie gevestigd in Rotterdam die hulpverlening biedt aan mensen die kampen met depressies, zelfmutilatie en zelfmoordgedachten. Naast depressies, richt Personal Ear zich ook op:

Zorg uiten- hart luchten- onbegrip- verhaal delen.

Hulp nodig? Personal Ear biedt jouw een luisterend oor en persoonlijke aandacht voor jouw problemen. PM of stuur je verhaal naar: [email protected]

Ik luister naar jouw verhaal.

Email: [email protected]

Website Aanbieder

Websiteaanbieder is een sociaal web-bureau dat zich richt op het maken van websites, webshops en online marketing. Ons team bestaat uit ervaren professionals met ieder hun eigen specialisme. Alles is mogelijk, van een template-website tot maatwerk tegen zeer aantrekkelijke tarieven.